สวดมนต์ข้ามปี

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ อาราธนาหมู่สงฆ์ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด นำโดยพระปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์ จัดสวดมนต์ข้ามปีเมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ ลานเวียนเทียนและโถงสวดมนต์ฐานองค์พระใหญ่

สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปี

ย้อนกลับ