สอบธรรมประจำปี 2562

เช้าวันนี้ คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ รับเชิญไปอ่านคำปราศรัยของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง ในวันเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2562 ที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในฐานะผู้สนับสนุนทุนการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยมีพระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง(ธรรมยุต) มาเป็นประธานการสอบ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 98 คน ชั้นโท 89 คน และชั้นเอก 53 คน มีอาจารย์อาคเณ ชูศรี ผู้สอนวิชาพุทธศาสนา ฯลฯ เป็นผู้ดูแลการสอบ ทั้งนี้ ในตอนท้ายคุณสุพรได้แนะนำนักเรียนปฏิบัติสมาธิร่วมกัน

อนึ่ง การศึกษาและสอบธรรมศึกษานี้เพื่อปลูกฝังความเป็นพุทธศาสนิกชนและพลเมืองดี นักเรียนที่ผ่านการสอบนอกจากจะได้รับคะแนนประเมินผลการเรียนแล้ว ยังสามารถแสดงประกาศนียบัตรการสอบนี้ในการสมัครงานเพื่อประกอบวิชาชีพและกิจอื่นได้


ย้อนกลับ