สามประสาน

วันที่ 28 เมษายน 2561 ทีมมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานของวิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในท้องที่ นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเพื่อนำไปมอบให้คนชราและผู้ป่วยติดเตียงที่เกาะมะพร้าว แล้วเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านบางคู รวมทั้งภายในหมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เดนโฮม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง

สามประสาน สามประสาน สามประสาน สามประสาน

ย้อนกลับ