สามประสาน(2)

วันที่ 29 เมษายน 2561 ภาคเอกชน-ราชการ-องค์กรประชาสังคม ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรวิชิต มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และมูลนิธิจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ร่วมกันแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ชาวภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤตโควิด-19 ณ บริเวณลานของศูนย์ฯ

สามประสาน(2) สามประสาน(2) สามประสาน(2)

ย้อนกลับ