สุขภาพสร้างภูมิ

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย สำหรับการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่ทุกคน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด คณะทำงานพระใหญ่เมืองภูเก็ตได้จัดออกกำลังกายทุกเช้า 8:30 นาฬิกา ทั้งนี้ ยังได้ทำความเข้าใจให้ความรู้ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การเกิดเชื้อโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยพนักงาน และให้บริการเจลทำความสะอาดมือตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

สุขภาพสร้างภูมิ สุขภาพสร้างภูมิ

ย้อนกลับ