เกียรติบัตร

พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลอง พระอุปัชฌาย์ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่พระนวกะ 9 รูป สามเณร 1 รูป ในวันสิ้นสุดการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการ “บวชพระเพื่อพ่อ” ประจำปี 2562 ณ อาคารบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด มีพระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าพระสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และพระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจ้าอาวาสวัดเกาะลันตา คณะผู้ฝึกอบรม ร่วมอนุโมทนา


ย้อนกลับ