เข้าพรรษาพระใหญ่

พุทธศาสนิกชนชาวไทยและแรงงานต่างชาติสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องวันเข้าพรรษา 5-6 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทางมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ได้หล่อเทียนพรรษาถวายหมู่สงฆ์ที่พำนักอยู่เพื่อใช้ในช่วงพรรษา

เข้าพรรษาพระใหญ่ เข้าพรรษาพระใหญ่ เข้าพรรษาพระใหญ่ เข้าพรรษาพระใหญ่

ย้อนกลับ