เครื่องมือใหม่

(จากซ้าย)นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล(ที่ 2) ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต คุณสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม(ที่ 3) รองผอ. และนพ.วัน กานต์บุญล้อม(ที่ 4) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา นำคุณสุพร วนิชกุล(ที่ 1) ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ และวิศวกร(ที่ 5) ดูพื้นที่เพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยที่ได้รับการบริจาคจากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โดยการประสานของมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ ณ ตึกหลวงพ่อแช่ม รพ.วชิระภูเก็ต

เครื่องมือใหม่

ย้อนกลับ