เพื่อชาวบางชีเหล้า

วันนี้ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) โดยการประสานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำความจุ 12,000 ลิตรไปขอรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ไปเติมถังเก็บของประชาชนในหมู่บ้านณัฐกมล ซอยบางชีเหล้า ตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ซึ่งประสบภาวะแล้งน้ำ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยทำการช่วยเหลือได้วันละประมาณ 6 เที่ยว

เพื่อชาวบางชีเหล้า เพื่อชาวบางชีเหล้า เพื่อชาวบางชีเหล้า เพื่อชาวบางชีเหล้า

ย้อนกลับ