เพื่อประชาชน

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ส่งมอบป้ายผู้สนับสนุนการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้แก่โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ซึ่งจะเป็นห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้


ย้อนกลับ