เยาวชนบ้านควนสามัคคี

คณะครูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา สุราษฎร์ธานี 170 คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาที่ภูเก็ต ได้เข้าสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ตและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด โดยมีวิทยากรประจำพุทธอุทยานฯ แนะนำข้อมูลเบื้องต้น


ย้อนกลับ