เยี่ยมผู้ป่วย

พระปลัดสุริยา ติสาโร เจ้าอาวาสวัดสตูลสันตยาราม ร่วมกับตัวแทนพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำสิ่งของจำเป็นและเงินไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ที่บ้านกาลันบาตู(ท่าส้ม) ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีคุณประพันสิน เตชะกุล สนับสนุนพาหนะและนำทาง

เยี่ยมผู้ป่วย เยี่ยมผู้ป่วย เยี่ยมผู้ป่วย เยี่ยมผู้ป่วย

ย้อนกลับ