แจกน้ำช่วยประชาหน้าแล้ง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชนที่ขาดแคลนและแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามา โดยในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ไปบริการแก่ชาวชุมชน ซ.กุหลาบ ม.2 ต.รัษฎา, ม.ธารทอง(ตรงข้ามโรงไฟฟ้า ถ.เทพกระษัตรี), ห้างโรบินสัน, ซ.กิ่งแก้ว 3, ชาวบ้าน ม.6 ต.รัษฎา, ย่านสะพานเกาะสิเหร่, ม.ลัดดาแลนด์ ซ.แม่ขำ ทั้งนี้ ได้ใช้น้ำจาก‘สวนลอยฟ้า’ ซ.กลุ่มยาง ของสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในแปลงพืชผักสำหรับพระสงฆ์สามเณร โรงทานอาหารเจ และผู้ปฏิบัติงานบนพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด รวมทั้งเป็นน้ำใช้เพื่อกิจกรรมและนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนเขา และยังได้รับอนุเคราะห์จากแหล่งน้ำสำรองของทางจังหวัด รวมทั้งมูลนิธิฯจัดซื้อเพิ่มเติมจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจกน้ำช่วยประชาหน้าแล้ง แจกน้ำช่วยประชาหน้าแล้ง แจกน้ำช่วยประชาหน้าแล้ง แจกน้ำช่วยประชาหน้าแล้ง แจกน้ำช่วยประชาหน้าแล้ง

ย้อนกลับ