แจกสเปรย์

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยบรรจุหลอดสเปรย์แจกพนักงาน นักท่องเที่ยว และผู้ที่ขึ้นไปสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี-พระใหญ่เมืองภูเก็ต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ขอรับได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ อาคารธรรมศาลา

แจกสเปรย์ แจกสเปรย์ แจกสเปรย์ แจกสเปรย์

ย้อนกลับ