แจกหน้ากากอนามัย

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ แจกหน้ากากอนามัย(Hygienic Mask) แก่นักท่องเที่ยวและทุกคนที่ขึ้นไปยังพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ตรงจุดรับผ้าสุภาพสตรีบริเวณป้อมยามทางเข้า

แจกหน้ากากอนามัย แจกหน้ากากอนามัย

ย้อนกลับ