แนะนำสาระการบวช

คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) และคุณหรินทร์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษาวิชาการ แนะนำสาระในการบวชเรียนแก่ผู้ผ่านการสมัครบวช 10 คน เพื่อเตรียมตัวเบื้องต้นในงานอุปสมบทประจำปี 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ในการนี้ ได้มอบหนังสือความรู้เกี่ยวกับการบวชในพระพุทธศาสนา ให้นำไปศึกษาแก่ทุกคน


ย้อนกลับ