โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำคณะร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-5 ณ ห้องประชุมรพ.วชิระภูเก็ต ในการนี้ ได้รับคำขอบคุณในนามของกระทรวงจากท่านรมต. ในการอนุเคราะห์เงินทุนและดำเนินงานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินของรพ โดยหลังการประชุมได้เดินชมห้องดังกล่าวเป็นเวลาพอสมควร


ย้อนกลับ