โรงทานลอยกระทง

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัดโรงทานบริการอาหารแก่ประชาชนในงาน “ประเพณีลอยกระทง” จัดโดยเทศบาลตำบลฉลอง


ย้อนกลับ