157 เมล็ดพันธุ์พุทธะ

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ชั้นมัธยมปีที่ 2 ซึ่งเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จำนวน 157 รูป พร้อมครูและพระพี่เลี้ยง เพื่อมาสักการะและทัศนศึกษาพระใหญ่เมืองภูเก็ตที่พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด คุณสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำการทำสมาธิเบื้องต้น หรินทร์ สุขวัจน์ วิทยากรเล่าเรื่องสามเณรราหุลและอิ๊กคิวซัง และชวนสนทนาเรื่อง “สิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นเณร”


ย้อนกลับ